کرونا ویروس و لیزر موهای زائد

آیا به تأخیرانداختن جلسات لیزر موهای زائد؛ موجب لطمه زدن به نتیجه یا هدر رفتن تأثیر جلسات قبل می شود؟

/
در این روزها که با شیوع وسیع و سریع ویروس کرونا مواجه هستیم و …
کرونا

محافظت روزمره در برابر ویروس COVID-19 شامل چه مواردی می شود؟

/
  فعالیت در فضای باز را کاهش دهید: الف. از م…