کاشت مو به انتقال پیاز مو از پشت سر به قسمت های بدون مو جلوی سر گفته می شود. علت این که از موهای پشت سر استفاده می شود این است که این موها به تغییرات هورمونی مقاوم هستند و دچار ریزش نمی شوند.

این موها پس از انتقال به محل جدید هم خاصیت خود را حفظ می کنند و در واقع موهای دائمی هستند. برداشت موها از ناحیه دهنده به دو روش صورت می گیرد که از سال ها قبل معمول شده اند و هنوز هم از همین روش ها استفاده می شود. این دو روش به طور مختصر در زیر آورده شده است.

۱- در FUT نواری از پشت سر برداشته می شود و پیازهای مو زیر میکروسکوپ از این نوار جدا می شوند.

۲- در FUE یا FIT پیاز مو به صورت تک تک با یک وسیله کوچک به اسم پانچ از پشت سر برداشته می شود.