فیلرها موادی هستند که چروک های عمیق و گودی های صورت را پر کرده و از آن ها برای برجسته سازی گونه و سایر قسمت های صورت استفاده می کنند. از انواع فیلرها می توان به ژلها و چربی اشاره کرد.