دکتر شاهین گهر

دکتر آناهیتا شاهین گهر

دکتر آناهیتا شاهین گهر در سال ۱۳۵۸ دراصفهان متولد شد. درسال ۱۳۷۵ بارتبه ممتاز در رشته پزشکی دانشگاه اصفهان پذیرفته شد و درسال ۱۳۸۲ با اخذ درجه دکترای پزشکی عمومی ازاین دانشگاه فارغ التحصیل شد وی درسال ۱۳۸۴ جهت ادامه تحصیل در آزمون تخصص پزشکی شرکت نمود و باکسب رتبه ۲۱ درکشور دررشته تخصص پوست ومو دانشگاه اصفهان پذیرفته و پس از چهارسال با دریافت مدرک تخصص پوست و مو و نیز دریافت بورد تخصصی این رشته فارغ التحصیل گردید ازسال ۱۳۸۹ تا به حال ایشان به عنوان متخصص پوست و مو در شهرهای اصفهان و شهرضا مشغول طبابت میباشند